Sr. Frances Orchard CJ:
"Vedd a Társaságét!" – Ward Mária spiritualitása a mai iskolákban

Jubileumi nemzetközi konferencia, Budapest, 2010.

Legelőször is fel szeretnék tenni egy kérdést: Ha elmennék a rend egyik iskolájába, miből tudnám, hogy Ward Mária iskolában vagyok? Nyilván látnék bizonyos képeket és szobrokat. Valószínűleg néhány Ward Máriától származó idézet is fel lenne írva a faliújságra, és fényképeket is találnék a négyszázéves évfordulóval kapcsolatos ünnepségekről. De ha tudni akarnám, hogy mi van még ezen kívül, milyen választ kapnék? Van-e például olyan küldetésnyilatkozata az iskolának, amely a Ward Mária iskolák igazi lényegét tükrözi? Ha bemennék valamelyik osztályterembe, például egy olyanba, ahol kémiát tanítanak tizennégy éves fiúknak és lányoknak, rábukkannék-e olyan pedagógiára, amelyből látszik, hogy Ward Mária-iskolában vagyok? Ne értsenek félre. Nem olyan kémiaóra érdekel, amely az alkímia 17. századi diadalútját idézi, hanem a módszertan kérdése foglalkoztat. Ha megállítanék egy nebulót, és megkérdezném, hogy mit jelent számára, hogy Ward Mária iskolába jár, vajon milyen választ kapnék tőle? A Ward Mária iskolák csak akkor teljesíthetik a feladatukat, ha sajátos módon nyúlnak a dolgokhoz. Később majd még visszatérek erre a kérdésre.

Sr. Frances Orchard CJ:
Ward Máriával – Nevelés az egyházban és a világban: Ward Mária karizmája

Nevelési kongresszus, Róma, 2008. október


Köszönöm a meghívást, hogy előadást tarthatok a harmadik Ward Mária nevelési kongresszuson.

Először is szeretnék két előzetes megjegyzést tenni.
A nevelési intézmények széles köre képviselteti magát a konferencián. Különböző országokból, számos különböző kultúrából, különböző nevelési intézményekből: legtöbben iskolákból, néhányan óvodákból. A Ward Mária iskoláknak sok formája létezik. Néhány iskolában a tanulók többsége nem keresztény, hanem hindu. A keresztény vallás tanítását tiltja a törvény. Néhány iskolában a tanulók többsége keresztény, de nem katolikus. Néhányan olyan katolikus iskolából jöttek, amelyben katolikus tanulók alkotják a többséget és hosszú ideje Ward Mária tradíciójával rendelkeznek. A CJ–nek vannak tagjai, akik egyházmegyékben vagy állami iskolában dolgoznak. A tandíjas iskolák mellett léteznek ingyenes iskolák is a szegényeknek
Néhány iskolában alacsony társadalmi helyzetű és törzsi gyerekeket, vagy speciális igényű tanulókat, árvákat tanítanak. Vannak leányiskolák, koedukált iskolák, falusi és városi iskolák.

Kiegészítő információk