A CONGREGATIO JESU MAGYAR TARTOMÁNYÁNAK
KÜLDETÉSNYILATKOZATA


A Congregatio Jesu női szerzetesrend elsődleges küldetése Magyarországon az iskolai nevelés-oktatás.
Hazánkban, két intézményben (Budapesten és Egerben) működnek együtt a nővérekkel világi tanárok, nevelők és szülők a felnövekvő generációk szolgálatában.
Iskoláinkban a szentignáci lelkiség szerint és Ward Mária rendalapító karizmája alapján három alappillérre épül értékközvetítő pedagógiánk: TUDÁS – LELKISÉG – SZOLGÁLAT.
A TUDÁS átadásában a klasszikus általános iskolai és gimnáziumi oktatás keretein túl a diákjainkban rejlő személyes tehetség kibontakoztatásán munkálkodunk.
A szerzetesrend nemzetközisége tükröződik intézményeink idegen nyelvi oktatásában. Iskoláink kapcsolatokat ápolnak más európai országok diákjaival és részt vesznek olyan pályázatokon, ahol több ország tanulói működnek együtt egy-egy tudományos vagy művészeti területen.
A LELKISÉG közvetítésében fontos, hogy minden tanár és diák megismerje a szentignáci lelkigyakorlatokat, életvezetésükben reflektált, fejlődőképes és elkötelezett emberek legyenek.
Ward Mária nevelési módszerei közül évszázadok óta jelentős szerepe van a művészetre nevelésnek, ezért intézményeinkben hangsúlyos helyet kap a zene, a tánc, a színjátszás és a képzőművészet.
A SZOLGÁLATRA nevelésben arra törekszünk, hogy diákjaink érzékenyek legyenek a társadalmi igazságtalanságokra, és síkra szálljanak az igazságosabb világért.
A szeretetszolgálat által biztosítjuk, hogy az iskoláinkban felnövekvő generációk ne csak elvben, hanem gyakorlatban is közelebb kerüljenek olyan társadalmi csoportokhoz (idősekhez, fogyatékkal élőkhöz, hátrányos helyzetű gyermekekhez, stb.), akik segítése közben mélyebb önismeretre jutnak, és szolidaritást tanulnak.


Célunk, hogy a nevelés által értékekre épülő társadalmat szolgáljunk.
Ezt azzal kívánjuk elősegíteni, hogy iskoláinkban egészséges női és férfi identitású, önállóan gondolkodó, felelősséget vállaló, nemzeti gyökereiben erős, szolgálatra kész fiatalokat képzünk.

„MINDENT ISTEN NAGYOBB DICSŐSÉGÉRE!”

(Loyolai Szent Ignác)

Kiegészítő információk