A szolgálatra nevelés a Congregatio Jesu küldetésnyilatkozata szerint iskolánk kiemelt küldetése. „A másokért élő, teljes ember nevelésével”, a szociális képességek fejlesztésével is szeretnénk, ha ez egyre jobban megvalósulna. Gimnáziumunkban már az államilag bevezetett közösségi szolgálat előtt kötelező volt a 9-11. évfolyamokon az ún. Szeretetszolgálat végzése. Diákjaink minimum 50 órát töltenek rászoruló emberekkel: óvodában segítenek; kórházakban betegeket látogatnak; lemaradt diákokat korrepetálnak; fogyatékkal élőknek segítenek; időseket látogatnak és gondoznak; színházat szerveznek; segítenek a házimunkában. A diákok életre szóló élményt szereznek, amely fejlődésükhöz, emberi kiteljesedésükhöz járul hozzá: empatikusabbak, érzékenyebbek lesznek embertársaik iránt. A szolgálat helyszínét önként választják és naplót vezetnek a vállalt feladat eseményeiről. A szolgálat élményeit menetközben osztályfőnöki órákon megosztják egymással, értékelik, esetmegbeszéléseket tartanak, reflektálnak a felmerülő problémákra. Év végén a diákok beszámolnak a Szeretetszolgálatban végzett tapasztalataikról.

Kiegészítő információk