Az iskola vezetősége 2016 novemberében arra kérte a tanárokat, a szülőket és a diákokat, hogy e kérdőívek kitöltésével segítsék az iskola fejlődését és adjanak visszajelzést arra, hogy látják az iskolát, hogyan érzik magukat a Wardban. A kérdőív lelkiségre vonatkozó részeit Francis Orchard CJ nővér 2008-as és 2010-es beszédei, az iskola szakmai, pedagógiai működésére vonatkozó részeket pedig az Oktatási Hivatal által ajánlott kérdések alapján állítottuk össze. A tanári kérdőív negyven tanár válaszai alapján készült. A diák-kérdőívet 78 diák töltötte ki (hetediktől tizenkettedik évfolyamig), kiválasztásuk véletlenszerűen történt (pl. minden 3., 7. tanuló, vagy bontott csoportok esetén, aki részt tudott venni). A szülői kérdőív negyvennégy szülő válaszai alapján készült. A későbbiekben tervezzük a teljes szülői közösség és a teljes diákság bevonását is.

Szülői elégedettségi kérdőív >>>>

Tanári elégedettségi kérdőív >>>>

Diák elégedettségi kérdőív >>>>

 

Kiegészítő információk